Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

Dagsorden til næste Menighedsrådsmøde

MR møde 9. marts 2023

 

Uddybning

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden

 

 

2. Kirkeværge

1.Info om PCB herunder godkendelse af bredere døre, tilgængelighed hos Stiftet. Behandles på PU møde 7.3.23

2.Påkørsel af mur foran kirken

3.Vandskade

4.Vedligeholdelsesaktiviteter

Info  fra  Kirke og Præsteboligudvalg

3. Indkomne forslag

1. Forretningsorden –opdateres med udvalg inkl. aktivitetsudvalg

2. Herlev Festuge -tilmelding herunder samarbejde med MPL

1. Drøftelse/beslutning

2. Drøftelse

4. Meddelelse fra Formanden

1. Formandskursus

2. Formandsmøde

1. Info

2. Info

5. Kasserer

1. Regnskab 2022  Bilag

2. Budgetsamråd

1. Drøftelse og godkendelse

6. Kontaktperson

1. Medarbejderdag den 26.3.2023

2. Niels - Prøvetidssamtale  

3. Kirkesanger

1.Info og beslutning

2. Info

3. Info

7. Præsterne

1. Kristine og Pernille orienterer

2. Hospitalspræster orienterer

 

8. Sikkerhedsrepræsentanter

1. APV

2. Førstehjælpskursus – hvornår?

 

9. Udvalgsberetninger – oplæg

  1. Aktivitetsudvalg
  2. 2. Fælles Kirkelig Udvalg

1.  Årshjul  Bilag 

2.  Møde 2.3.2023 – Lise deltager. Fælles Kirkelige arrangement i Korskirken 15.marts kl. 19.

 

10. Eventuelt

Underskrift på protokol