Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

Dagsorden til næste Menighedsrådsmøde

MR møde 13.oktober 2022

 

 

Uddybning

Beslutninger

18:00

0

Lukket møde - besøg af biskop Peter Birch, stiftskontorchef Annette Nordenbæks og provst Peter Senbergs – orientering for læge medlemmer jf menighedsrådsloven §27,stk 1

 

 

 

Lukket møde - MPL møde den 2.10.2022  

 

19:00

1. Godkendelse af dagsorden

 

 

19:05

2. Meddelelse fra Kirkeværge

Kirkeudvalg Vedligeholdelsesopgaver:

  1. Kirken herunder retablering af Sannes kontor?
  2. CFT
  3. Præsteboliger 

PCB

Inventarliste Hjortespringvej

Referat sendes fra Kirke og præsteboligudvalg møde onsdag den 12.10.2022 kl. 12:30-14

 

3. Indkomne forslag

1. Kommunikationsgruppe i Helsingør Stift og Churchdesk.  Jørgen/Niels

2. Frivilligfest flyttes til 2023

3. Brug af bannere oplæg

4. Stillingsannonce – Organist  - indstilling af kandidat

1. Info

2. Drøftelse/beslutning

3. Drøftelse/beslutning

4. Drøftelse /beslutning

 

 

4. Meddelelse fra Formanden

1.Stillingsannonce – kordegn/administrativ leder

2. Salg af lysglobe til Glostrup Kirke

3. MR – 6 medlemmer godkendt af Stift

4. Kursus Lederskab 3.11. kl.16-18  

5. Fyraftensmøde Grøn Omstilling  9.11. kl. 19-21

6. Julekoncert 10.12.kl 13-16

  - Kor Ældre Sagen

1. Info

2. Info

3. Info

4. Hvem deltager?

5. Hvem deltager?

6.  Hvem kan være tovholder?

 

5. Kontaktperson

1. Personalepolitik  - opdatering af Personalehåndbog og personalemøde

2. Diakoni i Kirkedøren – NCB deltog

1. Drøftelse

2. Info

 

6. Meddelelse fra kasserer

1. Revisionsionsrapport 2021

2. Budget 2023 i november

3. KAM - Repræsentantskabsmøde

1. Godkendelse

2.Info

3. Info

 

7. Meddelelse fra Arbejdsmiljø repræsentanter

 APV – fra sikkerhedsrepræsentanter

 

 

Pause

 

 

 

9. Udvalgsberetninger – oplæg

  1. Aktivitetsudvalg
  2. Fælles Kirkelig Udvalg
  3. Kirkegårdsudvalget
  4. Skoleudvalg
  5. Diakoniudvalg

1. 

 Messehagel – festgudstjeneste/presse Lise/Elna

 Bach Koncert Jørgen/Elna

2.  Intet nyt

3. Ekstraorkonstituerendemøde 5 27.9.2022

4. Indkaldelse 3.11.kl 17:30-19 - Hvem?

5. Indkaldelse 3.11.kl 19:30- 21 Hvem?

Ad 1. Info

Ad 2. Info

Ad 3. Info

Ad 4. Drøftelse

Ad 5. Drøftelse

 

11. Eventuelt

Underskrift på protokol

Kort – et eller til hver årstid

Pen – med navn?