Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

Ledige stillinger

Organist
 

En stilling som organist ved Præstebro Kirke, Præstebro Sogn er ledig pr. 1.november 2022.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Deltage, udvikle og medvirke i kirkens gudstjenester, kirkelige handlinger og de mange arrangementer, der sker i regi af kirken.
 • Deltage hver anden uge i Herlev Hospitals Kirken, CFT, ved gudstjeneste
 • Deltage i det ugentlige personale/kalendermøde, hvor aktiviteter og kirkelige handlinger koordineres. 
 • Deltage i konfirmandforberedelsen en gang ugentligt og lejlighedsvis i minikonfirmandforberedelsen.
 • Leder og koordinerer kor og koncerter sammen med korlederne.
 • Medlem af aktivitetsudvalget

Vi kan tilbyde dig:  

 • Eget kontor, hvor du har god mulighed for fordybelse. 
 • Hjælpsomme og engagerede kolleger. 

Præstebro Sogn har 6.759 antal indbyggere, 4 præster, hvor de 2 er hospitalspræster, og 6 kirkefunktionærer er ansatte i sognet. Sognet er kendetegnet ved at have et aktivt kultur og musik liv.

Orglet i Præstebro Kirke er et I. Starup og søn orgel med 2 manualer 12 stemmer. Flygel: Bösendorfer, B, 1966, og digitalpiano: Nord Electro 3

Vi forventer, at du:

 • Ser det som din fornemste rolle at inspirere og understøtte en velsyngende menighed.
 • Har interesse for både den klassisk traditionelle kirkemusik, rytmisk musik og nyere salmer og sange.
 • Er indstillet på at anvende flygel eller transportabelt el-klaver, når der er brug for det, herunder i forbindelse med vielser uden for kirkerummet og friluftsgudstjenester. 
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Er fleksibel og kreativ.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusikeruddannelse i orgel- og korledelse (tidligere PO-organister) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.269,83 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke/31.641,50 kr. (nutidskroner)

Ansættelse er betinget af, at der kan fremvises børneattest.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Elna Koudal 1307elna@gmail.com eller sognepræst Pia Krogh Albrecchtsen pka@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirkekontoret Tornerosevej115, 2730 Herlev eller på mail til praestebro.sogn@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 12.9.2022 kl 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted tirsdag, 13.9. eller onsdag 14.9. efter kl 11. Ved ansættelsen vil der være 3 måneders prøvetid.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.