Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

 

 

 

Præstebro Sogn søger sognepræst

 
En stilling som sognepræst i Præstebro Pastorat i Helsingør Stift er ledig til besættelse.
Til stillingen er knyttet en forpligtelse svarende til 25 % af fuldtidsbeskæftigelse til at varetage betjeningen af Gladsaxe-Herlev provsti efter provstens anvisninger.
 
Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.
Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.
 
Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.
Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.
 
For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet
vedlagt.
 
Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3 A, 3000 Helsingør eller pr. e-mail: kmhel@km.dk. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.
 
 

Sognepræst ved Præstebro kirke, Gladsaxe- Herlev provsti, Helsingør Stift

 

Præstebro sogn har et befolkningstal på 6.547, hvoraf 4.026 er medlem af folkekirken

Den smukke firekantede kirke i gule mursten er tegnet af arkitektparret Inger og Johannes Exner, og stod færdig den 10. november for 50 år siden. 

I kirken er der plads til 475 mennesker, og rummet har en storslået akustik. Orglet er et Starup & Søn med 13 st., og flyglet et Bösendorfer. 

Vi har netop indviet sognets anden kirke, Herlev Hospitalskirke (Center for Fordybelse og Tro), hvor hospitalspræsterne afholder gudstjenester hver anden tirsdag (afstand fra Præstebro Kirke ca. 200 meter). 

Kirkegangen i Præstebro kirke er god og stabil. Birkholm kirkegård og kirkegården ved Herlev kirke er fælles for sognene i Herlev (afstand ca. 1 km). 

Menighedsrådet består af 9 folkevalgte medlemmer, i sognet her vi en lang tradition for aftalevalg. Der afholdes 9 menighedsrådsmøder om året. Formand: Sognepræst Hjørdis Kjærgard, Ederlandsvej 34a, 3058 8545.

Vi er en musikkirke med babymusik, børnemusik, tre børne/ungekor og et stort gospelkor. Korene medvirker ved en del spaghetti- og andre gudstjenester. Desuden har vi et godt samarbejde med sognets institutioner ved skole- og børnehavegudstjenester, Vi er ikke bange for særgudstjenester og vielser uden for kirkens rum, jazz og nye salmer. 

Foruden gudstjeneste hver søndag kl. 10.30, har vi ældremøde med spisning hver måned samt årlige udflugter. Vi samles til kulturaftener, koncerter, bibelstudiekredse, sorggrupper, filmaftener m.m. 

Der er 2 hospitalspræster ved Herlev Hospital, tilknyttet Præstebro sogn med hver 5 %. Regulativ for hospitalspræster. Ingen distriktsdeling. 

Regulativ for stillingen rummer 1/3 af gudstjenesterne i sognet og det ene konfirmandhold af to. Konfirmanderne undervises i et samarbejde mellem præster og organist. Vi samarbejder med FDF, KFUM-spejderne, De grønne pigespejdere og Herlevs andre to sogne om BUSK.

Vi ønsker en dygtig teolog, en præst der vægter det rummelige menneskesyn højt, vil indgå i det positive samarbejde personalet imellem, og i den diakonale profil omkring menighedsplejen og Kirkens Genbrug. Vi har en frivilligkoordinator. Præstebro kirke er samlende for det økumeniske samarbejde mellem de tre sognekirker, baptistkirken og den katolske kirke, og mellem alle trosretninger i Herlev. Vi er på Churchdesk, Facebook og Instagram.

Sognets skole til 7. klasse og øvrige børneinstitutioner ligger i en afstand fra kirken på ca. 1 km. Herlev Kommune med ca. 30.000 indbyggere er i rivende udvikling, ikke mindst mht. til infrastruktur med busser og snart letbane lige til kirken. Om nødvendigt vil Herlev Kommune være behjælpelig med at finde bolig.

Til stillingen er knyttet 25% tjeneste til Søborggård sogn, til varetagelse af opgaver til aflastning for provsten. Arbejdsopgaverne fastlægges i regulativ og består i ansvaret for et konfirmandhold, samt varetagelse af en del af sognets bisættelser. Spørgsmål vedr. tjenesten i Søborggård sogn kan rettes til provst Peter Senbergs, 39 67 53 42 / 51 30 18 56  

 

Ophavsret: