Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

Juniorkor // 3.-6. klasse

 

Præstebros Juniorkor er for sangglade børn i 3.- 6. klasse.

Vi øver hver torsdag kl. 15:30-16:30

Regitze Tetzlaff studerer børnekorledelse og musikpædagogik på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og er tidligere uddannet cand. mag. i musik. Hun tiltrådte i december 2015 stillingen som korleder for Præstebro Kirkes kor. Hun har stor erfaring med børnekor og musikpæagogik. Regitze fortæller:

Vi arbejder bl.a. med flerstemmighed, høre-, node- og rytmelære samt stemmetræning. Vi har et bredt repertoire - både rytmisk og klassisk, og der er mulighed for at få solistopgaver.

Alle kan være med, uanset hvilket musikalsk grundlag man har. Det vigtigste er sammenholdet, fælleskabet og de hyggelige eftermiddage og koncertoplevelser vi har sammen."

Øvetid og pris:

Juniorkoret øver hver torsdag kl.  15.30 - 16.30

Prisen pr. halve år er 100 kr. 

Pengene skal overføres til kirkens konto: 5472 - 0904 691 er Mobile Pay 72761 efter tilmelding. 

(Husk at mærke betalingen med “korbarnets navn” samt “JU” for Juniorkor)

Tilmelding og øvrige henvendelser omkring koret henvendes til korleder Regitze Tetzlaff, der kan kontaktes via 

www.regitze-tetzlaff.dk  

Bemærk: Regitze er på barsel fra 28. januar 2019. Kontakt derfor kirkekontoret eller barslesvikar Marie Bo efter denne dato.

Marie Bo: mariebo1972@gmail.com

 

Ophavsret: