Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

Valgt til menighedsrådet (2016 - 2020) og 2020-2024

Præstebro kirkes menighedsråd

Valgt til menighedsrådet 2020-2024

Menighedsrådet konstituerede sig den 12. november 2020 og 1. søndag i advent 2020:

Formand; Elna Koudal
Næstformand: Bjarne Rønne Mølgaard
Kasserer: Per Olsen
Underskriftsberettige: Elna Koudal og Per Olsen
FU: Elna Koudal, Bjarne Rønne Rasmussen, Per Olsen og Hjørdis Kjærgaard
Kontaktperson: Bjarne Rønne Mølgaard
Kirkeværge, ekstern:  arkitekt, cand arch Henning Trap Bayer, Ederlandsvej 37B, 2730 Herlev
Bygningssagkyndig: Fogh og Følner
Valgbestyrelse: Gethe Jacobsen (formand) Per Olsen, Mette Qwinten
Kirke- og præstegårdsudvalg: Bjarne Rønne Mølgaard (formand) og Lise Madsen

Fælleskirkeligt udvalg: Sanne Bügel Forner, Gethe Jacobsen, Jørgen Nielsen

Kirkegårds udvalg: Gethe Jacobsen, Annie Clausen og Lise Madsen

Aktivitets udvalg: Jørgen Nielsen, Mette Qwinten, Laila Bloch Boesen, Sanne Bügel Forner 

 

Menighedsrådsmøder er offentlige og ligger 2. torsdag i hver måned

Præster: Hjørdis Kjærgaard, Matilde Nordahl Svendsen, Sanne Bügel Forner og Ida Fonsbøl

Personalets repræsentant: Benny C. Hansen

Vi glæder os til at arbejde sammen i det nye menighedsråd!

 

 

Hjørdis Kjærgaard (Sognepræst, kbf.)

Det er 31 år siden jeg blev ordineret til præst i Helsingør Domkirke.I studietiden arbejdede jeg i Marmorkirken som kirkeassistent (min forgænger hed kirkekone, jeg fik dog en finere jobtitel) samtidig med jeg om sommeren arbejdede i det Kinesiske Tårn i Tivoli, kaffekøkkenet.

Jeg blev gift med Torben i 1985 og vi har to sønner, Laurits og Niklas. Jeg har været præst i Avedøre kirke i 6 år, Lundtofte kirke i 8 år og i Sømandskirken i Hull i 5 år.

Vi kom til Præstebro i 2009, søndag den 11. januar blev jeg indsat ved en flot gudstjeneste og en varm velkomst. Vi landede til vor udelte glæde, på begge fødder i Præstebro sogn, på Ederlandsvej, efter at have arbejdet ved: Avedøre kirke i slutningen af 80érnes "aktiv kirke", dernæst Lundtofte kirkes børnearbejde med konfirmander, udviklingshæmmede konfirmander i 90érne og begge steder igangsatte jeg minikonfirmander. Minikonfirmander var et nyt tiltag da jeg blev færdig som præst og jeg evaluerede projektet efter 5 år, med to kollegaer. Det fik vi tre måneders orlov til.

Familien og jeg blev udstationeret i England i 2002, da jeg blev udnævnt til sømandspræst  og udnævnt til Chaplain, det vil sige borgmesterens præst og sjælesørger. Jeg var den første lutherske præst der blev udnævnt til Chaplain i England og fik lov til at bruge et år, ved siden af mit arbejde på kirken og havnene, på at følge borgmesteren i hans arbejde med at modtage gæster til byen, holde foredrag sammen med ham i byens foreninger, sende soldater afsted og fejre veteranerne.  

Jeg har mine rødder på Amager, jeg udtaler Sundby som "Sumby" og Holmbladsgade som "Homblandsgade" og kan tælle mange generationer tilbage på øen. Min glæde ved sang og kirke har jeg fra min færøske far, der var den mest færøske færing på Guds grønne jord, hvilket er derfor jeg taler, skriver og prædiker på færøsk og vender den færøske klippeø ved enhver given lejlighed, gerne med Herlevvitter,som tilbage i maj 2011 da vi havde en fin tur til de grønne øer i 5 dage, hvor vi fik smag for (og på) den færøske gæstfrihed.

I kirken har jeg overtaget Tirsdagstræf og Kulturaftener og vi sammensætter programmet med foredrag og koncerter og udflugter i vort udvalg. Vi står bag Herlev festuge i Præstebro,  Skt. Hansaften i samarbejde med Herlev Fælleskirkelige Udvalg, grillaftener om sommeren med sang , filmaftener osv   

Teologisk set har oversættelsen af det ny og det gamle testamente min interesse. Fordi jeg selv er tresproget (dansk, færøsk, engelsk) mener jeg, det er præstens fornemmeste opgave at lytte, med hele sit hjerte og gerne sin fornuft til dét, der siges og ikke siges. Som gamle Grundtvig siger det: "Ordet skaber dét, det nævner". Vi har afholdt studiekredse i Søren Kierkegaards skrifter, Luther studiekreds, Romerbrevet, inden vi tog fat på Apostlenes Gerninger, ja Paulus skrifter, desuden to af evangelierne, inden vi kastede os ud i de to sidste.

Jeg tilbragte sommeren 2016 på Færøerne hvor jeg skrev studieorlovsopgave om " De indre kirkelige forhold på Færøerne. Den frivillige menighed" og været med til at skabe vor frivilligarbejde .

Jeg opretter sorggrupper og har færdiggjort en ekstra uddannelse i supervision, der ligger i tråd med de mange samtaler, jeg har haft i tiden som sømandspræst og derefter som arresthuspræst i arresten i Kolding. I sorggruppen i Præstebro er der mulighed for at dele dét, der tynger efter et dødsfald. Et sted at gå hen, fordi mange efterladte oplever, at andre ikke ved, hvordan de har det, hvis de ikke selv har prøvet at miste. Derfor kan der være lindring og trøst i at mødes og tale med andre, som også har mistet. Endvidere står jeg for Præstebro besøgstjeneste (der endnu er i sin vorden).

 Jeg og min familie er ved at slå rødder i Præstebro og jeg håber på at gøre mit bedste i Jesu Kristi navn, for at udfylde embedet i samarbejde med mine kollegaer, menighedsrådet, de ansatte ved kirken, naboer og menighed. At gøre, som der står på gravstenen på Lyø kirkegård, over en af mine kollegaer fra det 17. århundrede: "Han gjorde hvad han kunne". Eller som én af vore kirkegængere ynder at sige det: "Ingen skal være forpligtet udover deres evner"