Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

Valgt til menighedsrådet (2016 - 2020)

Velkommen til det nye menighedsråd

Præstebro kirkes menighedsråd

Formand: Ib Møller Sørensen
Næstformand: Charlotte Møller Sørensen
Kontaktperson: Kim Lauenborg
Kasserer: Per Olsen
Sekretær: Kordegn Kirsten Nybye
Kirkeværge: Gethe Jacobsen
Bygningssagkyndig: ekstern
Underskriftsberettigede: Ib Møller Sørensen og Per Olsen
Budgetsamråd: Charlotte Møller Sørensen og Per Olsen
Valgbestyrelse Gethe Jacobsen (Formand), Per Olsen og Kim Bruun Lauenborg
Kirkegårdsbestyrelse: Annie B. Clausen, Gethe Jacobsen, Kim Bruun Lauenborg

Menighedsrådsmøder er offentlige og ligger 2. torsdag i hver måned
 

 

Præstebro kirkes menighedsråd, de tre præster der er fødte medlemmer og personalets repræsentant er således:

Charlotte Møller Sørensen

Ib Møller Sørensen

Annie Clausen 

Per Olsen

Gethe Jacobsen 

Poul Klausen

Kim Bruun Lauenborg

Lise Møllgaard Madsen

Carsten Ramskov Jensen

Suppleant:

Pernille Særmark-Thomsen 

Præster: Hjørdis Kjærgaard, Dorte Østergaard, Matilde Nordahl Svendsen og Karen-Bolette Berg

Personalets repræsentant: Benny C. Hansen

 

Vi glæder os til at arbejde sammen i det nye menighedsråd!

 

 

Hjørdis Kjærgaard (Sognepræst, kbf.)

Det er 29 år siden jeg blev ordineret til præst i Helsingør Domkirke.I studietiden arbejdede jeg i Marmorkirken, samtidig med jeg om sommeren arbejdede i det Kinesiske Tårn i Tivoli, i kaffekøkkenet.

Jeg kom til Præstebro i 2009, søndag den 11. januar blev jeg indsat ved en flot gudstjeneste og med en varm velkomst.

Jeg er gift med Torben og vi har to sønner, Laurits og Niklas der læser og vores brune Labrador.

Jeg har været præst i Avedøre kirke i 6 år, Lundtofte kirke i 8 år og i Sømandskirken i Hull i 5 år. Vi er til vor udelte glæde, landet på begge fødder i Præstebro sogn, på Ederlandsvej, min familie og jeg, efter at have arbejdet ved: Avedøre kirke i slutningen af 80érnes "aktiv kirke", dernæst Lundtofte kirkes børnearbejde med konfirmander, udviklingshæmmede konfirmander i 90érne og begge steder med igangsætning af minikonfirmander.

Familien og jeg blev udstationeret i England, da jeg blev udnævnt til sømandspræst  og tillige udnævnt til Chaplain, det vil sige borgmesterens præst og sjælesørger. Jeg var den første lutherske præst der blev udnævnt til Chaplain i England.

Jeg har mine rødder på Amager, jeg udtaler Sundby som "Sumby" og Holmbladsgade som "Homblandsgade" og kan tælle mange generationer tilbage på øen. Min glæde ved sang og kirke har jeg fra min færøske far, der var den mest færøske færing på Guds grønne jord, hvilket er derfor jeg taler, skriver og prædiker på færøsk og vender den færøske klippeø ved enhver given lejlighed, gerne med Herlevvitter,som tilbage i maj 2011 da vi havde en fin tur til de grønne øer i 5 dage, hvor vi fik smag for (og på) den færøske gæstfrihed.

I kirken har jeg overtaget Tirsdagstræf og Kulturaftener og vi sammensætter programmet med foredrag og koncerter og udflugter i vort udvalg. Vi står bag Herlev festuge i Præstebro, Syng Dansk Dagen, Skt. Hansaften i samarbejde med Herlev Fælleskirkelige Udvalg og vore grillaftener med sang.   

Teologisk set har oversættelsen af det ny og det gamle testamente min interesse. Fordi jeg selv er tresproget (dansk, færøsk, engelsk) mener jeg, det er præstens fornemmeste opgave at lytte, med hele sit hjerte og gerne sin fornuft til dét, der siges og ikke siges. Som gamle Grundtvig siger det: "Ordet skaber dét, det nævner". Vi har afholdt studiekredse i Søren Kierkegaards skrifter, nu Luther studiekreds, Romerbrevet, inden vi tager fat på Apostlenes Gerninger. Jeg har tilbragt sommeren 2016 på Færøerne hvor jeg har skrevet studieorlovsopgave om " De indre kirkelige forhold på Færøerne. Den frivillige menighed"

Jeg har oprettet sorggrupper og færdiggjort en ekstra uddannelse i supervision, der ligger i tråd med de mange samtaler, jeg har haft i tiden som sømandspræst og derefter som arresthuspræst i arresten i Kolding. I sorggruppen i Præstebro er der mulighed for at dele dét, der tynger efter et dødsfald. Et sted at gå hen, fordi mange efterladte oplever, at andre ikke ved, hvordan de har det, hvis de ikke selv har prøvet at miste. Derfor kan der være lindring og trøst i at mødes og tale med andre, som også har mistet. Endvidere står jeg for Præstebro besøgstjeneste (der endnu er i sin vorden).

 Jeg og min familie er ved at slå rødder i Præstebro og jeg håber på at gøre mit bedste i Jesu Kristi navn, for at udfylde embedet i samarbejde med min kollega, menighedsrådet, de ansatte ved kirken, naboer og menighed. At gøre, som der står på gravstenen på Lyø kirkegård, over en af mine kollegaer fra det 17. århundrede:

"Han gjorde hvad han kunne".

 

 

 

Dorte Østergaard Christensen, sognepræst

Jeg blev ansat ved Præstebro Kirke i september 2009. Det er mit første embede som præst. Jeg er uddannet på de teologiske fakulteter ved både Århus og Københavns Universiteter. Jeg flyttede til København, fordi jeg havde mødt min mand Rune, der også er teolog og fra Ballerup.

Rundet af den nord-vestjyske muld og høj-og efterskoletradition har jeg hang til åbne vidder, såvel i naturen, som når det gælder kirkens rummelighed og vores indbyrdes debat og samtale om den kristne tro, ja tro i det hele taget.

I min studietid har jeg været engageret i studenterpolitik, spejderarbejde (KFUM), udarbejdet forkyndelsesmateriale for børn og unge, været med i internationale økumeniske (tværkirkelige) organisationer. Jeg havde en fantastisk studietid og jeg anbefaler på det varmeste det teologiske studium! Som et udpluk af fokuspunkter fra min studietid kan nævnes; religionsdialogen, kirkehistorie, det nye Testamentes teologi samt forsoningsprocesser, hvor religiøse institutioner har spillet en rolle, som fx i Sydafrika efter Apartheid. Sidstnævnte studerede jeg bla i Cape Town på et halvt års studieophold.

Jeg er glad for at være blevet, som man siger, kaldet til Præstebro Sogn. Her er godt at være. Herlev har lidt af landsbyens mentalitet, er dog forstad, og man føler sig på én gang i byen og nær ved mose, mark og skov. Jeg elsker at kunne tage min cykel på arbejde fra Husum. Mennesker i Herlev er ikke alle jyder, meeen hilser dog ofte på, når man går forbi hinanden- og det er en god ting.

Som præst er jeg glad for mit job, så forskelligartet det er, med samtaler (som enhver kan bruge sin præst til), husbesøg, dåb, bryllupper og begravelser. Vi møder så utroligt mange dejlige mennesker i og omkring kirken.

Privat bor Rune og jeg i Husum og vi har tre drenge og en pige; Jonas, Tobias, Samuel og Ester Marie, de to første i skolealderen, Samuel går i børnehave og Ester Marie helt lille.