Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

Foredrag

Under titlen FOREDRAG har vi valgt at lægge følgende:

SØNDAGENS TEKST, du kan klikke på titelbladet til venstre og se de tre bibeltekster der bliver læst i kirken på søndag.

Med KIRKEHØJSKOLE 2730 er præsterne i Herlev gået sammen om at skabe tre foredragsformiddage og rundbordssamtaler på skift mellem kirkerne og to præster er værter. Emner kastes på bordet og der diskutteres livligt.

KULTURAFTENER er 3 eller 4 foredrag  om året, vi kan møde spændende mennesker der taler fra hjertet.

TIRSDAGSTRÆF blev oprettet for hjemmegående mødre i Herlev - idag er det for alle - vi spiser altid et varmt måltid mad og hører spændende foredrag eller musik. Det er 2. tirsdag om måneden kl. 12-14. Vi synger efter Højskolebogen. Og hver sommer tager vi på udflugt - ud i det blå. 

PRÆSTEBROKINO tilbyder film for filmelskere, gerne smalle film med en overraskende pointe. Aftenen indledes med et kort foredrag, vi ser filmen og diskuterer filmens budskab, der både kan være religiøst, etiskt og politisk.

LITTERATURKREDS handler om bøger. Vi mødes den første tirsdag i måneden. Den der udvælger en bog, tager ansvar for fremlæggelsen, vi diskutterer efter fremlæggelsen. Det er vigtigt at læse den aktuelle bog til hvert møde, bogen kan lånes gennem kirken.  

FORDYBELSENS VEJ - r i én, tryk på linket til venstre.

STUDIEKREDS er som regel efter gudstjenesten. Præsterne udvælger emnet og vi fordyber os i teksterne der fås i kirken og vi diskutterer efter fremlæggelse.. Vi afslutter som regel med film, museumsbesøg, el lign

Ophavsret: