Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

Årsberetning for 2011

P R Æ S T E B R O K I R K E

Offentligt menighedsmøde

Søndag den 25. marts, 2012.

”At være kirke i tiden”

 

Årsberetning 2011:

Denne årsberetning bliver den sidste i dette menighedsråds valgperiode. Til efteråret er det tid til

at vælge et nyt menighedsråd; men før vi skriver om menighedsrådets opgaver, er det tid til en lille

status.

I 2011 afholdt vi menighedsrådsmøde hver måned med undtagelse af juli måned. Altid den første

torsdag i måneden med mindre, det kolliderede med helligdage.

Også i 2011 samlede kirkens præster gaver ind til vores julemarked. Tak til alle bidragsydere –

forretningsdrivende og håndværkere, der gjorde det muligt, at vi kunne uddele julehjælpen igen

i år. Kirkens diakonale aktiviteter skal sikres nu og i fremtiden. Derfor er det vigtigt dels, at vi

har penge, der gør det muligt at dele ud, dels at vi hele tiden får nye idéer til opgaver, der er

nødvendige for Præsterbro sogns beboere. Tak til præsterne for deres arbejde med at kontakte de

mange bidragsydere og hente gaver. Og tak til de mange, der har syltet, nørklet og på anden måde

gjorde det muligt, at vi kunne få en hyggelig dag.

Har du garn, stof eller andet, der kan bruges til at fremstille de forskellige ting, er du velkommen

til at aflevere det på kirkekontoret. Og har du tid og lyst til at være med, er du velkommen

torsdag eftermiddag i Kreativt værksted. Et stigende antal deltagere mødes og hygger sig.

Hvert år stiller vi spørgsmålene: Er det de rette aktiviteter, vi har? Skal vi skifte til andre eller

ændre på de eksisterende? Svarene håber vi at finde sammen med de mennesker, der bor i

Præstebro sogn. Formen for en gudstjeneste er ofte til diskussion. På den ene side forventes

genkendelighed, på den anden side forventes nytænkning. De offentlige menighedsmøder har

resulteret i nye aktiviteter hvert år. Tak for de forslag, vi har modtaget. De er vigtige for os, så vi

hele tiden kan udvikle kirkens opgaver i samspil med sognets beboere. Kr.Himmelfartsdag cykler vi

Herlev Rundt og slutter med frokost og gudstjeneste kl. 14 i amfiteateret.

De etablerede aktiviteter: Babysalmesang, Børnekor, Tirsdagstræf, Familie- og Fyraftensgudstjene-
ster, Kulturaftener, Koncerter, Litteraturkreds og Præstebromødernes debataftner lever alle og har

det godt; men der er altid plads til ændringer.

Der tales så meget om kommunikation og synlighed. Vi forsøger at nå alle aldersgrupper – så vi

tilbyder alt lige fra Facebook over hjemmeside til kirkeblad og annonceringer i Herlev Bladet og

flyers på bibliotekerne. Mange kirker misunder os vores flotte kirkeblad. Hvad mange ikke ved, er,

at de uddeles af frivillige fra kirken, der deler ca. 3.000 kirkeblade ud, så alle husstande i sognet

modtager et kirkeblad fire gange årligt.

Præstebro kirke er en del af det kirkelige liv i Herlev. Derfor samarbejder vi dels på tværs af

sognene og dels med de øvrige kirkesamfund i Herlev. Et samarbejde, som har bestået i mange år,

som er unikt, og som vi sætter stor pris på. TAK også til jer fra de andre sogne og kirker.

 

Mangler du en oversigt over de enkelte aktiviteters mødedatoer, kan du finde en folder i kirken med

oplysningerne. Besøg også vores hjemmeside: www.praestebro.dk eller tilmeld dig vores Facebook

gruppe.

Menighedsrådet opgaver:

At være menighedsrådsmedlem er et frivilligt job, man skal tage af lyst – ikke af brød. Vi håber

alligevel, der er mennesker, der har lyst og vilje til dette arbejde. Skulle du gå og overveje; men

måske mangler overblikket over hvad, der foregår, så er du meget velkommen til at kontakte en af

os i menighedsrådet eller en af kirkens præster, så du kan få dine spørgsmål besvaret. Du kan finde

os på kirkens hjemmeside eller kontakte kirkens kontor tlf.: 4491 6542, hvor kordegnen vil sørge

for, at du får en opringning fra et af menighedsrådsmedlemmerne. Har du ikke lyst eller mulighed

for at gå ind i menighedsrådsarbejdet, men alligevel har nogle idéer til aktiviteter, tager vi også

gerne imod dine forslag. Du har måske lyst til at være med i et udvalgsarbejde eller hjælpe med

ved et eller flere arrangementer, så er du velkommen til at henvende dig til en af kirkens præster

for, vi har altid brug for nogle flittige hænder og kreative tænkere.

Det er menighedsrådets ansvar, at kirkebygninger, inventar, medarbejdere og menighed plejes og

passes, så de trives og vokser. Derfor handler meget af rådets arbejde om at fordele de midler, der

tildeles på baggrund af kirkeskatten. Det er en opgave, vi tager meget alvorligt. Regnskabet for

2011 viser, at det er lykkedes at få balance; men der skal fortsat prioriteres. Vi har fået tildelt godt

en million til anlægsopgaver i 2012. Bygningsudvalget er i fuld gang med at planlægge og beskrive

de nødvendige anlæg, så de kan indeholdes i den tildelte ramme.

Tanker om fremtiden:

I sidste årsberetning havde vi en overskrift, der hedder: ”Vi har fortsat åbent hver søndag.” Den

megen fokusering fra journalisternes side, om kirkerne nu er tomme og derfor bør lukkes, har

fået mig til at overveje de mange udsagn. Hvad er det for statistikker, der siger, at kirkerne er

tomme? Hvad bedømmes kirkens aktiviteter ud fra? Og er det i det hele taget de rette parametre at

bedømme kirkens aktivtetsniveau ud fra?

Hvornår kan man sige, at en kirke er tom? Om søndagen afholdes gudstjenesterne kl. 10. Det

er måske ikke det rette tidspunkt for børnefamilierne. På den anden side er lørdagen fyldt med

familiens aktiviteter og børnenes sports- og fritidsaktivteter. Og om aftenen har famlien hårdt brug

for tiden til at samle sig om lektier, aftensmad m.v. Og alligevel er der mange aktiviteter i kirken

på hverdage – formiddag, eftermiddag og aften. Og mange deltager i disse aktiviteter. Så kirken

har ikke kun åbent hver søndag, men alle dage – hele ugen – og på mange tider. Jeg

kan derfor ikke dele pessimismen med journalisterne, der gerne vil have det til at se ud som om,

kirkerne er tomme. Der er så mange aktiviteter i Præstebro kirke, at det kræver planlægning og

brug af de mange lokaler, vi har. Det vil vi bl.a. sikre ved at ændre lidt på indretningen af kirkens

menighedslokaler.

Det kommende menighedsrådsvalg:

Ved det kommende menighedsrådsvalg ved vi allerede nu, at der er to, der ikke genopstiller. Der

skal vælges 9 medlemmer til menighedsrådet samt stedfortrædere. Medlemmer af Folkekirken med

bopæl eller som har løst sognebånd til en af kirkens præster er opstillingsberettiget. Man kan møde

op og melde sig, kontakte kirkekontoret eller en af os på forhånd dels for spørgsmål, dels for at

melde sit kandidatur. Valget finder sted den 11/9 kl. 19 i Præstebro kirkes menighedslokale. Før

afstemning vil det være mulgt at stille spørgsmål til kandidaterne. Så velkommen til mødet uanset,

du ønsker at stille op eller blot har lyst til at møde kandidaterne før, du stemmer.

 

Til slut vil jeg takke alle, der har medvirket til at gøre hverdag og helligdag til en fest. Tak for

forslag, der vidner om medleven i Præstebro kirkes liv og vækst. Tak til medarbejdere, der altid

møder menigheden med et smil og velkommen. Og tak til menigheden for jeres aktive deltagelse.

Som alle andre har vi drømme og vision. Men drømme og visioner kan kun udføres, når vi går

sammen om arbejdet. Vi mener det, når vi skriver i kirkebladet eller siger det højt: kom med

idéer og velkommen som medarrangør af forskellige aktiviteter. Brug kirkens hjemmeside

www.praestebro.dk til at sende idéer og tilsagn om medvirken.

På menighedsrådets vegne

Tove F. Buch

Herlev, den 22. marts, 2012.

 

 

__________________________________________

Menighedsrådsformand,

Tove F. Buch, Violinvej 9, 2730 Herlev

E-mail: tfbuch@gmail.com

Tlf. 40 41 91 54

__________________________________________