Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

Årsberetning for 2012

P R Æ S T E B R O     K I R K E

Offentligt menighedsmøde

Søndag den 21. april, 2013.

”At være kirke i tiden”

 

Årsberetning 2012:

 

To store begivenheder har præget 2012: Menighedsrådsvalget, og forberedelser og igangsættelse af ombygning af kirkens køkken og flere andre renoveringsopgaver på bygningerne. Men også de mange aktiviteter skal nævnes i denne årsberetning. Der er ikke en ugedag, hvor der ikke sker et eller andet i kirken. Tak til alle jer, der på den ene eller anden måde, er med til at gøre Præstebro kirke levende.

 

Menighedsrådsvalget blev gennemført efter en af de nye prøveordninger, som Kirkeministeriet havde givet tilladelse til. Det var en glæde at se så mange bakke om valget – en forbedring fra 14 fremmødte i 2008 til 54 i 2012, heraf 42 stemmeberettigede. Vi fik valgt de 9 medlemmer, vi skal være, og 6 stillede op til valget af suppleanter. Tak til alle, der mødte op, og på den måde har været med til at give menighedsrådet opbakning til arbejdet. TAK til de, der forlod menighedsrådet – for et stort og engagerende fritidsarbejde, der i timetal er som en almindelig arbejdsdag. Og velkommen til de nye i menighedsrådet. I er blevet kastet ud i et stormvejr af opgaver, da 2013 ikke er et helt almindeligt år med ombygning og renovering af bygningerne, samt pensionering og nyansættelser på flere af nøgleposterne. Menighedsrådets sammensætning kan ses på www.praestebrokirke.dk

 

Ombygningerne, som vi har modtaget øremærkede penge til, omfatter bl.a. renovering af kirkens køkken, lydisolering af vinduer, etablering af en mindre elevator ved køkkenet som erstatning for den lille vindeltrappe, der var svær at benytte, etablering af udgang fra kælder til amfiteatret samt renovering af trappen i amfiteateret, for blot at nævne nogle af opgaverne. Udgifterne dækkes af særligt ansøgte midler, der alene må anvendes til det søgte formål. Eventuelt overskud skal tilbagebetales til den fælles kirkekasse i provstiet.

 

Vi har også fået ny hjemmeside. Den får megen ros, så derfor: Tak til kirkens to præster, der har stået for denne nyskabelse.

 

 

KREATIVT VÆRKSTED.

Har du garn, stof eller andet, der kan bruges til at fremstille ting, der kan sælges i værkstedets boder ved julemarkedet, Herlev festuge eller i forbindelse med andre aktiviteter, er du velkommen til at aflevere det på kirkekontoret.

Sidder du derhjemme og savner nogen at tale med. Har du tid og lyst til at være med, er du velkommen hver 3. torsdag eftermiddag.

 

 

Mandag formiddag er der babysalmesang, 2-3 hold. Hvert hold består af ca. 10 mødre med deres babyer. De mødes 10 gange. Mandag eftermiddag er der Kristuskrans – en meditativ andagt over bønnerne til kransens perler.

Den anden tirsdag i hver måend er der Tirsdagstræf med foredrag og fællesspisning. Tirsdag aften er der litteraturkreds en gang om måneden.

Onsdag er der debatmøder: den 2. onsdag i måneden: Lær mere om Kristendom, den 3. onsdag: Præstebromøder.

Torsdag er der børnekor, og Kreativt værksted (hver 3. torsdag).

 

BØRNEKOR

Der er fortsat plads til børn i børnekoret.

Piger og drenge fra 7 år er velkomne.

Børnekoret ledes af en eks. musikpædagog.

Kontakt kirkekontoret for nærmere oplysninger.

Børnekoret medvirker ved enkelte gudstjenester og børne/familiearrangementer.

 

 

 

De årlige aktiviteter, som f.eks. Pinsedags brunchgudstjeneste med jazz, cykelgudstjenesten efter Herlev Rundt, Julemarked, Skærtordagsgudtjenesten med fællesspisning og mange flere, er efterhånden blevet faste traditioner. Om sommeren hygger vi os med sang og grill i amfiteatret. Kulturaftner og koncerter er ligeledes integrerede aktiviteter. Nogle arrangeres på tværs af sognegrænser, som f.eks. den fælles koncert for Herlevs organister, der forhåbentlig er ved at blive en tradition.

 

KREATIVT VÆRKSTED.

Har du garn, stof eller andet, der kan bruges til at fremstille ting, der kan sælges i værkstedets boder ved julemarkedet, Herlev festuge eller i forbindelse med andre aktiviteter, er du velkommen til at aflevere det på kirkekontoret.

Og har du tid og lyst til at være med, er du velkommen HVER 3. torsdag eftermiddag.

Aktiviteter:

Der er næsten ikke en ugedag, hvor der ikke sker noget. Udover søndagens gudstjenester afholdes hverdagsgudstjenester med forskellige temaer, børne/familiegudstjenester og andre kirkelige handlinger. Ugens mange aktiviteter annonceres på hjemmesiden og i kirkebladet, i Herlev Bladet og på Facebook, hvor flittige unge hjælper til med at ”like” og ”dele” med vennerne, så det kommer langt omkring. Så meld dig som ”Venner af Præstebro kirke”, så vil du løbende blive opdateret.

 

Mandag formiddag er der babysalmesang, 2-3 hold. Hvert hold består af ca. 10 mødre med deres babyer. De mødes 10 gange. Mandag eftermiddag er der Kristuskrans – en meditativ andagt over bønnerne til kransens perler.

Den anden tirsdag i hver måend er der Tirsdagstræf med foredrag og fællesspisning. Tirsdag aften er der litteraturkreds en gang om måneden.

Onsdag er der debatmøder: den 2. onsdag i måneden: Lær mere om Kristendom, den 3. onsdag: Præstebromøder.

Torsdag er der børnekor, og Kreativt værksted (hver 3. torsdag).

 

BØRNEKOR

Der er fortsat plads til børn i børnekoret.

Piger og drenge fra 7 år er velkomne.

Børnekoret ledes af en eks. musikpædagog.

Kontakt kirkekontoret for nærmere oplysninger.

Børnekoret medvirker ved enkelte gudstjenester og børne/familiearrangementer.

 

De årlige aktiviteter, som f.eks. Pinsedags brunchgudstjeneste med jazz, cykelgudstjenesten efter Herlev Rundt, Julemarked, Skærtordagsgudtjenesten med fællesspisning og mange flere, er efterhånden blevet faste traditioner. Om sommeren hygger vi os med sang og grill i amfiteatret. Kulturaftner og koncerter er ligeledes integrerede aktiviteter. Nogle arrangeres på tværs af sognegrænser, som f.eks. den fælles koncert for Herlevs organister, der forhåbentlig er ved at blive en tradition.

 

Det økumeniske arbejde – på tværs af sognegrænser og kirkesamfund – er unikt her i Herlev. Præstebro kirke er en del af dette samarbejde.  Et samarbejde, som har bestået i mange år, og som vi sætter stor pris på. TAK også til jer fra de andre sogne og kirker. Her arrangeres møder og events, som f.eks. koncerter og foredrag i Medborgerhuset og Skt. Hans arrangementet i Præstebro kirkes amfiteater og ”I Jesu Fodspor” for Herlev skolernes 4. klasser. Der tales om også at arrangere noget for de lidt ældre klasser.

 

Kirke-skoletjenesten er et andet eksempel på en fælles kirkelig aktivitet. Det er her, vi får besøg af børn fra skolerne, når f.eks. Esbjerg-evangeliet er på besøg.

 

Udover alle disse aktiviteter, er der minikonfirmander, der de seneste år er sket i samarbejde med de to andre sogne i Herlev. De store konfirmander mødes henholdsvis onsdage og torsdage i de perioder, de går til konfirmandforberedelse. Og som et nyt initiativ samles tidligere konfirmander et par gange om året til gensynsarrangementer. Lige efter konfirmationen til brunch, og senere til efter-konfirmand-café med forskellige aktiviteter. Der er her et udtalt ønske om at genopleve – genoplive(?) – gospel-værkstedet, som nogle konfirmander stiftede bekendtskab med i forbindelse med konfirmationsforberedelsen.

 

I 2012 var vi tilmeldt Børnehjælpsdagens loppemarked på Klausdal mhp. at finansiere børnekorets musikpædagog. Loppemarkedet gav kr. 26.587 til dette formål. Tak til jer, der fredag og lørdag mødte op og gjorde et kæmpe arbejde.

 


 

Menighedsrådet:

I 2012 afholdt vi menighedsrådsmøde hver måned med undtagelse af juli måned. Altid den første torsdag i måneden med mindre, det kolliderede med helligdage. Der har været overvejelser om at flytte den faste mødedag og mødetidspunkt, men menighedsrådsmedlemmer er engagerede mennesker, derogså har andre aktiviteter og tillidsposter i samfundet. Så det lader ikke sig ikke bare lige gøre. Men vi arbejder på det.

Selvom menighedsrådets medlemmer har en opgave, betyder det ikke, at vi kan undvære en eneste af de frivillige hænder. Så har du idéer til aktiviteter, tager vi gerne imod dine forslag. Har du lyst til at være med i et udvalgsarbejde eller hjælpe med ved et eller flere arrangementer, så er du velkommen til at henvende dig til en af kirkens præster eller til kirkekontoret tlf.: 4491 6542 for, vi har altid brug for nogle flittige hænder og kreative tænkere.

 

Det er menighedsrådets ansvar, at kirkebygninger, inventar, medarbejdere og menighed plejes og passes, så de trives og vokser. Derfor handler meget af rådets arbejde om at fordele de midler, der tildeles på baggrund af kirkeskatten. Det er en opgave, vi tager meget alvorligt. Regnskabet for 2012 viser, at det er lykkedes at få et lille overskud, så vi har en startkapital ved årets begyndels.

 

 

Menighedsplejen:

Menighedsplejen er en selvstændig organisation ud fra Præstebro kirke. Men hvor kommer pengene fra?

 

Kreativt værksted sikrer, at der altid er noget at sælge, og julemarkedets mange aktiviteter går ligeledes til dette formål. Tak også til forretningsdrivende og håndværkere, der gør det muligt, at vi kan afholde julemarked. Uden jer, ville der ikke være noget julemarked. Og tak til kirkens præster, der hvert år kontakter byens handlende og samler gaverne ind.

 

Kirkebladet omdeles fire gange årligt – til ca. 3000 husstande – af frivillige mod, at det beløb, det ville koste at få det bragt ud af professionelle, ubeskåret går til menighedsplejen. Det betyder, at vi hvert år kan uddele julehjælp og som noget nyt i 2013 hjælpe børnefamilier til en god ferie.

 

Og endelig samles der ind ved gudstjenester til dette formål. TAK til alle, der på en eller anden måde gør det muligt, at vi kan dele penge ud til mennesker i sognet, der har brug for hjælp.

 

 

Planer de kommende år:

I 2013-14 vil der foregå en del renoveringsarbejder i den del af kirken, man almindeligvis omtaler som sognegårdsdelen – mødelokaler m.v. Køkkenet bliver færdigt i løbet af april 2013. I forbindelse med det, vil der blive etableret en lille elevator, så vindeltrappen kommer væk. Derved forbedres adgangen mellem køkken og kælder. Alle vinduer skal udskiftes til lydisoleret glas, så udvikling af Herlev Hospital kan ske uden, det vil medføre alt for store forstyrrelser af de aktiviteter, der foregår i Præstebro kirke. Der etableres en udgang mellem kælder og amfiteater, så det bliver lettere at afholde gudstjenester i amfiteatret. Trappen i amfiteatret skal renoveres. Og så vil vi gerne være lidt mere grønne, så el-forbruget skal have et grundigt eftersyn. Muren omkring kirken er desværre ikke så god. Den har svært ved at stå for det danske klima, så vi bliver nødt til at gøre noget ved den. Alt dette financieres af anlægsbevillinger til de konkrete formål.

 

 

Tanker om fremtiden:

Der skrives så meget om kirkeskatten, og de mange penge, der bruges på kirken. Kirkeskatten har i mange år været i ro her i Herlev kommune -  OG DET ER DEN FORTSAT. Men det er da korrekt, at en større og større andel af den kirkelige ligning anvendes til lønnninger. Derfor er det en stadig større udfordring at sikre de nødvendige penge til de kirkelige aktiviteter. OG det er en større og større udfordring at udvikle de kirkelige aktiviteter. Derfor har vi så hårdt brug for frivillige, hvis vi fortsat skal kunne afsætte 15% af ligningen til de kirkelige aktiviteter.

 

Om få måneder kommer den store rapport fra Kirkeministeriet i høring: Hvordan skal kirkens styres i fremtiden? Skal vi have en kirkeforfatning? Hvordan skal forholdet mellem stat og kirke være i fremtiden? Hvordan med økonomien? Spørgsmål, der får vidtrækkende konsekvenser den danske folkekirke uanset hvad, der besluttes. Vi håber at kunne afholde orienteringsmøder om rapporten, så vi på et oplyst grundlag kan skrive høringssvaret.

 

BESØGSTJENESTE?

Mange mennesker sidder ensomme og/eller syge derhjemme.

Vil det være muligt at oprette en besøgstjeneste med udgangspunkt i Præstebro kirke?

Har vi mennesker i sognet, der vil støtte op om et sådant initiativ?

 

 

Men hver gang, vi tænker nye aktiviteter, må vi også se på de allerede eksisterende. For er det muligt at indføre nye aktiviteter uden at lukke andre ned? Og hvilke skal det så være?

 

Vi har netop afholdt visionsdag, hvor vi bl.a. drøftede, om der fortsat skal være så meget administration i de enkelte menighedsråd – eller om vi med fordel kunne slå os sammen med andre sogne om udvalgte funktioner uden at miste det overblik og ansvar, der kræves af menighedsrådet.

 

Til slut vil jeg takke alle, der har medvirket til at gøre hverdag og helligdag til en fest. Tak for forslag, der vidner om medleven i Præstebro kirkes liv og vækst. Tak til medarbejdere, der altid møder menigheden med et smil og velkommen. Og tak til menigheden for jeres aktive deltagelse. Som alle andre har vi drømme og vision. Men drømme og visioner kan kun udføres, når vi går sammen om arbejdet. Vi mener det, når vi skriver i kirkebladet eller siger det højt: kom med idéer og velkommen som medarrangør af forskellige aktiviteter. Brug kirkens hjemmeside www.praestebro.dk  til at sende idéer og tilsagn om medvirken.

 

 

På menighedsrådets vegne

 

Tove F. Buch

Herlev, den 17. april, 2013. 

 

_____________________________________________

Menighedsrådsformand,

Tove F. Buch, Violinvej 9, 2730 Herlev

Tlf. 40 41 91 54

E-mail: tfbuch@gmail.com

_____________________________________________