Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

Årsberetning for 2010

P R Æ S T E B R O     K I R K E

 

Offentligt menighedsmøde

Søndag den 26. marts, 2011.

”At være kirke i tiden”

 

Årsberetning 2010:

 

Årsberetningen 2009 indledtes med citat fra Bekendtgørelsen for Menighedsråd, der taler om menighedsrådets pligter overfor menigheden – beboerne i sognet – præsterne og de ansatte ved kirken. Vi er nu halvvejs i vores funktionsperiode, og skal snart i gang med at tænke på valget til menighedsrådet november 2012. Menighedsrådsmedlem er et frivilligt job, man skal tage af lyst – ikke af brød. Vi håber alligevel, der er mennesker, der har lyst og vilje til dette arbejde. Skulle du gå og overveje; men måske mangler overblikket over hvad, der foregår, så er du meget velkommen til at kontakte en af os i menighedsrådet eller en af kirkens præster, så du kan få dine spørgsmål besvaret. Du kan finde os på kirkens hjemmeside www.praestebro.dk  eller kontakte kirkens kontor tlf.: 4491 6542, hvor kordegnen vil sørge for, at du får en opringning fra et af menighedsrådsmedlemmerne. Har du ikke lyst eller mulighed for at gå ind i menigheds-rådsarbejdet, men alligevel har nogle idéer til aktiviteter, tager vi også gerne imod dine forslag. Du har måske lyst til at være med i et udvalgsarbejde eller hjælpe med ved et eller flere at arrangementer, så er du velkommen til at henvende dig til en af kirkens præster for, vi har altid brug for nogle flittige hænder og kreative tænkere.

 

I 2010 har vi igen haft menighedsrådsmøde hver måned med undtagelse af juli måned, den første torsdag i måneden med mindre, det kolliderer med helligdage. Det er menighedsrådets ansvar, at kirkebygninger, inventar, medarbejdere og menighed plejes og passes, så de trives og vokser. Derfor handler meget af rådets arbejde om at fordele de midler, der tildeles på baggrund af kirkeskatten. Det er en opgave, vi tager meget alvorligt. Regnskabet for 2010 viser, at det er lykkedes at få balance; men der skal fortsat prioriteres. Vi har udskudt nogle vedligeholdelsesarbejder – herunder næste etape af renovering af kirkemuren. Tak til alle menighedsrådsmedlemmerne for deres arbejde for Præstebro kirke og sogn.

 

2010 blev året, hvor de to præster fik sat mange aktiviteter i værk, og blev kendte ansigter i bylivet. Det mærkede vi specielt, da der skulle samles gaver ind til kirkens julemarked til fordel for menighedsplejen. Julemarkedet indbragte godt 14.000 kr, så det blev muligt at uddele kr. 55.000 til julehjælp blandt beboere i sognet. En stor tak til alle, der deltog i arrangementet og til de mange forretningsdrivende og håndværkere, der gjode det muligt. Vi glæder os allerede til julemarkedet i år, hvor det igen vil være muligt at hygge sig over en frokost, kreere de første juledekorationer, købe eller vinde julegaver og slutte dagen med æbleskiver og gløgg eller kaffe. Velkommen til julemarkedet og forberedelserne hertil.

 

VI HAR FORTSAT SØNDAGSÅBENT HVER SØNDAG.

 

Sidste år kunne vi skrive om konfirmandernes arbejde med at fabrikere bannere til jubilæet. I år har de ved et featurearrangement malet plakater, der blev ophængt i kirken i forbindelse med BUSK-gudstjenesten, hvor mange deltog og kunne beundre værkerne. De var flotte og tankevækkende – TAK for det.

 

Et resultat af sidste års offentlige menighedsmøde, var, at vi i sommeren 2010 afholdt grillaftener, hvor vi sang og hyggede os. Det vil vi fortsætte med i sommeren 2011. Har du lyst og mulighed for at bidrage med noget til disse arrangementer, kan man henvende sig til en af kirkens præster.

 

Et andet resultat er oprettelsen af det kreative værksted, hvor det er muligt at fremstille mange forskellige ting. Det blev til en hel bod med flotte gaver, der kunne købes på julemarkedet.

 

De stille, mediative gudstjenester har det også været mulighed for at deltage i. De er specielt blevet afholdt i forbindelse med Fyraftensgudstjenesterne. En god måde at finde ro i tilværelsen på. Det seneste nye er tilbud om at deltage i sorggruppen. Vi arbejder stadigt med formen, for sorggruppen skal være et tilbud til de, der har mistet, hvor de pårørende automatisk får tilbud om at møde andre i sorg.

 

Ligesom sidste år stiller vi spørgsmålene: Er det de rette aktiviteter, vi har? Skal vi skifte til andre eller ændre på de eksisterende aktiviteter? Svarene håber vi at finde sammen med de mennesker, der bor i Præstebro sogn. Formen for en gudstjeneste er ofte til diskussion. På den ene side forventes genkendelighed, på den anden side forventes nytænkning. Derfor har vi nedsat en liturgigruppen med en god blanding af sognets beboere og ansatte ved kirke. Vi prøver at se på gudstjenestens opbygning.

 

 

I forbindelse med kirkens jubilæum i november 2009 blev det besluttet at oprette en jubilæumsindsamling for at skaffe midler til en korsgruppe til kirkens indgangsparti. Vi er nu så langt, at vi står overfor afsløring af kunstværket den 24. april, 2011. Vi mangler fortsat ca. 20.000 kr., så enhver gave modtages med TAK.

 

Endnu et indbrud med efterfølgende yderligere sikring af lokaler og inventar og en stor vandskade, der ikke kunne dækkes af forsikringen, har været med til at sabotere vores planer for 2010. Regnskabet viser derfor, at vi blev nødt til at reducere ambitions-niveauet på det økonomiske område. Det har alene været muligt, fordi mange har tilbudt sig med frivillig hjælp, så aktiviteterne kom ikke til at lide under det. Tværtimod har det været muligt at øge antallet af aktiviteter, som tidligere beskrevet. Vi fik også et krav fra provstiudvalget om at forbedre vores likviditet. Derfor ses et overskud på regnskabet 2010. En del af de afsatte midler til vedligehold af præsteboligen er ikke blevet anvendt, idet det viste sig muligt at igangsætte en gennemgribende renovering, der begyndte i februar 2011.

 

Kirkens børnekor har fået flere medlemmer; men der er fortsat plads til flere børn. Lige nu er de i gang med at øve til koncerten med Sigurd – et arrangement, der har været så populært, at vi burde have aftalt to koncerter. Koret er for børn fra alderen 6+. Men der er også arrangement for de helt små. Tilbud om at deltage i babysalmesang er både populært og meget medrivende. Det er så livsbekræftende at stå i mellemgangen, når de er i gang, og lytte til mødrenes sang og babyernes pludren.

 

De etablerede aktiviteter med Tirsdagstræf, Kulturaftener, koncerter, Litteraturkreds og Præstebromødernes debataftner lever alle og har det godt; men der er altid plads til ændringer. Hver aktivitet har udarbejdet sin egen folder, der er til rådighed i kirken.

 

Præstebro kirke er en del af det kirkelige liv i Herlev. Derfor samarbejder vi dels på tværs af sognene og dels med de øvrige kirkesamfund i Herlev. Et samarbejde, som har bestået i mange år, som er unikt, og som vi sætter stor pris på. TAK også til jer fra de andre sogne og kirker.

 

Der tales så meget om kommunikation og synlighed. Vi forsøger at nå alle aldersgrupper – så vi tilbyder alt lige fra facebook over hjemmeside til kirkeblad og annonceringer i Herlev Bladet og flyers på bibliotekerne. Mange kirker misunder os vores flotte kirkeblad. Hvad mange ikke ved, er, at de uddeles af frivillige her fra kirken, der deler ca. 3.000 kirkeblade ud, så alle hustsande i sognet modtager et kirkeblad fire gange årligt.

 

Til slut vil jeg takke alle, der har medvirket til at gøre hverdag og helligdag til en fest. Tak for forslag, der vidner om medleven i Præstebro kirkes liv og vækst. Tak til medarbejdere, der altid møder menigheden med et smil og velkommen. Og tak til menigheden for jeres aktive deltagelse. Som alle andre har vi drømme og vision. Men drømme og visioner kan udføres, når vi går sammen om arbejdet. Vi mener det, når vi skriver i kirkebladet eller siger det højt: kom med idéer og velkommen som medarrangør af forskellige aktiviteter. Brug kirkens hjemmeside www.praestebro.dk  til at sende idéer og tilsagn om medvirken.

 

På menighedsrådets vegne

 

Tove F. Buch

Menighedsrådsformand

 

Herlev, den 21. marts, 2011. 

_______________________________________________________

Menighedsrådsformand,

Tove F. Buch, Violinvej 9, 2730 Herlev

Tlf. 40 41 91 54

E-mail: tfbuch@gmail.com 

_______________________________________________________