Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Præstebro Kirke
Alle er altid velkomne i Præstebro Kirke

Hospitalskirken

Tillykke til Herlev Hospital med det nye
Center for fordybelse og tro
for patienter og pårørende!

Både troende og ateister får rum til at bearbejde deres oplevelser

Patienter og pårørende fra alle trosretninger får inden udgangen af 2018 et rum til fordybelse og stilhed, når de er på Herlev Hospital.

Regionsrådet i Region Hovedstaden har netop godkendt etableringen af Center for Fordybelse og Tro, som bliver til ved hjælp af en donation på 8 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

På hospitalerne oplever borgerne livets store yderpunkter lige fra fødsel til død. Det vækker stærke følelser, som mange har brug for et både fysisk og psykisk rum til at bearbejde. Det får borgerne nu i højere grad mulighed for med A. P. Møller Fondens hjælp på Herlev Hospital, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Herlev Hospital har allerede nu et kirkerum/stillerum, der kan benyttes døgnet rundt uanset tro, mens fondsbevillingen omfatter en selvstændig bygning på omkring 300 m2 fordelt på tre rum: Et kristent kirkerum, et muslimsk bederum og et rum helt uden religiøse symboler, hvor personer tilhørende andre trosretninger eller ikke-troende kan finde rum til fordybelse og stilhed.

Bygningen er et mangeårigt ønske fra hospitalets side og bag udformningen står Henning Larsens Architects. Disponeringen af rum, herunder etableringen af et muslimsk bederum, afspejler den efterspørgsel og de behov, der gennem de seneste årtier har vist sig på hospitalet.

Et ikke-religiøs rum vil ikke alene tage tilstrækkeligt hensyn til de enkelte gruppers egenart og behov. En del ikke-religiøse bryder sig ikke om at se kors og anden religiøs symbolik, hvorimod det for mange kristne og muslimer har stor betydning at kunne være i et rum, hvor symbolikken er tydelig, siger hospitalsdirektør Søren Rohde, Herlev Hospital.

Center for Fordybelse og Tro kommer til at ligge i tilknytning til have og udearealer. Her bliver der også etableret et særligt uderum for fordybelse.